Imperialism om suurriigi püüdmine uma võimo- ja mõopiirkunda lajendaq. Tuu jaos võidas tõisi maid vallutaq vai luvvaq hindäle koloonijit vai protektoraatõ.

Karikatuur Kapliina-Kairo raudtiiprojekti kotsilõ