Jõõhopõn om puulveelise eloviisiga kasvosüüja nisalinõ.

Hippo memphis.jpg

Om kats jõõhobõsõ sorti. Üts om harilik jõõhopõn ja tõnõ kääbätsjõõhopõn.

Jõõhobõsõ om kihäehituselt sarnasõ suurõ tsiaga aga molõkulaarsõlt valaskalaga.

KirjeldusToimõndaq

Jõõhopõn om neli miitret pikk ja kaald umbõn puultõist tonni. Jõõhobõsõ perädu hambad, miä om harvaq ja kihva, minkaq ta end hoit vainlasõ iist.

EloviisToimõndaq

Jõõhobõsõ eläva Afrigas ja 2-1000 pääliste karadena. Kara valitsõs esäne elläi.

Päiv müüda jõõvees lamaskõlõs vai magades. Jõõhopõn või minnaq vee alla end käkmä. Üüse tulõ ta pervele ja süü värskit kasvi.