Jõhvõoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Jõhvõoja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.