Jaama oja
Jõgi juusk Mustajõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 5,8 km

Jaama oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a poolõ päält Mustajõkkõ.