Jacksoni Michael

Jacksoni Michael (Michael Jackson, 1958-2009) oll' Ameeriga Ütisriike laulja.

Jacksoni Michael (1984)