JuutaJuuta

Juuta oll' külä Harglõ kihlkunnan, miä jääs parhillaq Valga valda, inne 2017. aastakka Taheva valda.

1977. aastaga panti külä kokko Lepä külägaq.