Külmäoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Harglõ

Külmäoja om uja Harglõ kihlkunnan.