Kaatsora uja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Kaatsora uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.