Kannuskivi uja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Kannuskivi uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.