Kasv vai luum om peristuumnõ elolinõ, miä tuut umalõ elämises tarviliidsi orgaaniliidsi ollussit anorgaanilidsist ollussist fotosünteesi abil, minkas tarvitas päävävalgust. Erängos ommaq mõnõq parasiitkasvoq, miä saavaq uma toidu tõistit kasvõlt nink ommaq evoluts'ooni käügin klorofülli ärq kaotanuq.

Egasugumadsõq kasvoq

Kasvõ hulga kuulussõq näütüses puuq, puhmoq, hainaq ja samblaq.

Kasvõ uur elotiidüse haro, midä kutsutas kasvotiidüses vai botaanigas.

Kaeq viil toimõndaq

Kasvopilte toimõndaq