Katus om ehitüse päälmäne jago. Tuu kaits sao ja päävä iist. Katus om tettü katusõkattõst ja paarõst, mis andvaq edasi lumõ ja tuulõ mõo ni umakaalust tullõva rasõhusõ sainulõ vai toetusõlõ.

Ruukatus 1890. aastist peri rehel
Kapellbrücke katussõga sild Luzernin. Ehitet 14. aastagasaal

Katussidõ tüübiq ja kujoqToimõndaq

Katussit om väega mitmõsugumaidsi: lastukatus, kimmkatus, klaaskatus, eterniitkatus, sindlikatus, pilliruukatus, plekk-katus, kivikatus, mätäskatus, laudkatus jne. Katussil ommaq ka esiqsugumadsõq kujoq, nt viilkatus, lammõkatus, mansardkatus.

Ütelüisi katussidõ kotsilõToimõndaq

  • Katust saa-ai tetäq vihmaga, a ku päiv paist, sõs olõ-õi vaia.