Keskaig om aoluujago Õuruupa vanaao ja vahtsõ ao vaihõl.

Õdagu-Õuruupan kest' keskaig 5. aastagasaast 15. aastagasaani.

Eestin loetas keskao alostusõs 13. aastagasaa alostust, ku taahtõ joudsõvaq võõramaa ristisõdijaq.

Keskao lõpos om Eestin loet päämädselt kattõ sündmüst.

1. Reformats'ooni (lutõrlusõ) siiäqjoudmist 1520.-1530.-ndil aastagil, miä kahand' katoligu kerko tähtsüst tan.

2. 1558-83 kestnüt Liivi sõta, miä häöt' Vanal-Liivimaal seenidseq riigikeseq (ordoriigi nink piiskopkunnaq).


  Muistinõ aig  

KiviaigPronksiaigRavvaaig

  Aoluulinõ aig  

VanaaigKeskaigVahtsõnõ aigKõgõ vahtsõmb aig