Kihlkunnakonvent oll' umaval'tsusorgan Liivimaa kubõrmango kihlkunnõn, miä luudi maapäävä otsussõga 1870. Kihlkunnakonventi kuuluvaq kihlkunna mõisniguq ja vallavanõmbaq, tedä juhtõ konvendi hindä valit kihlkunnaiistsaisja. Kihlkunnakonvente pääülessannõq oll' posti, arstiabi ja kerkoteie haldaminõ. Konvente luumisõga tulti vasta talopojõlõ, kiä tahivaq kah maa val'tsõmisõst ossa võttaq, a ütelepoolõ oll' tuu kah vastaabinõu riigival'tsusõ plaanilõ luvvaq Balti kubõrmangõn semstvo. Kihlkunnakonvendiq kaotõdiq 5. hainakuu pääväl 1917.