Kiir (matõmaatiga)

Kiir om punktihulk, miä tegünes lõigu lõpmalda pikendämisel üle üte otspunkti.