Kirändüs vai literatuur (kõgõ laemban tähendüsen) om kirotõduq tekstiq, miä ommaq hariligult mõtõlduq kinkalõgi lugõmisõs, arvosaamisõs, läbielämises, pruukmisõs. Kirändüs om kultuurinättüs ja läbikäümise abinõvv.

Kaeq viil toimõndaq