Kivestüuja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Kivestüuja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.