Klõun vai tol'a vai koomuskitekij om esiqeräliidsin rõivin etteastja, kiä tege päältkaejilõ nalja.

Klõun

Klõuniq võivaq tüütäq näütüses tsirkusõn, tiatrin vai laatõ pääl.