Kobrooja
Maakund Võromaa
Kihlkund Räpinä

Kobrooja om uja Räpinä kihlkunnan.