Taa artikli kõnõlõs Põlva kerkoopõtaja Schwartzi toimõndõt kooliraamatist. Vändra kerkoopõtaja Körberi toimõndõt kooliraamatidõ kotsilõ kaeq artiklit "Koli-ramat" (Körber).

Koli-ramat om Põlva kerkoopõtaja Schwartzi Johann Georgi toimõndõt ja 1852-1861 anonüümselt ilmunu säitsmeosalinõ eestikeelitside kooliraamatidõ rida, miä oll' mõtõld oppajilõ käsiraamatis ni kihlkunnakooli- ja seminäriopilaisilõ oppõraamatis. Nuuq raamadoq anniq oppõtüü jaos inämb ja mitmõkülgsempä matõrjaali ku varatsõmbaq kooliraamadoq, eriti reaalainidõ osan. Raamadoq olliq kirotõduq nii, et nääq avitanuq ette val'mista tulõvaisi põllomiihi.

  • Edimäne jago: "Lühhikenne öppetus öigest kirjotamissest", Schwartzi Johann Georg, Tarto, 1852
  • Tõnõ jago: "Arwamisse ehk rehkendamisse ramat" üten maamõõtmisõ oppusõgaq, Jõhvi kerkoopõtaja Meyer ja maamõõtja Brasch, Tarto, 1852
  • Kolmas jago: "Öppetus Jummala lomadest, mis Ma peäl on", Võro kerkoopõtaja Lossius, Tarto, 1853
  • Neläs jago: "Lühhikenne öppetus terwisse hoidmissest", Kreutzwaldi Friedrich Reinhold, Tarto, 1854
  • Viies jago: "Keograhwi, ehk öppetus Ma-ilma surussest ja Ma-ilma madest", Otõmpää kerkoopõtaja Kauzmann ja Pärnu kerkoopõtaja Schultz, Tarto, 1854
  • Kuvvõs jago: "Wisika, ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest", Schwartzi Johann Georg, Tarto, 1855
  • Säitsmes jago: "Sündinud asjade juttustaminne", Schwartzi Johann Georg, Tarto, ilmu katõn jaon, 1858 ja 1861

Kolmanda, neländä ja viiendä jao tõnõ trükk ilmu 1860. Mõnõq jaoq jäiväq tarvitusõlõ pikembäs aos, näist ilmu kuni 6 trükkü.