Kuningakopli oja
Jõgi juusk Mustajõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Jõgikunna suurus 6,5 km²
Pikkus 7 km

Kuningakopli oja vai Tõnu oja om uja Urvastõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a käe puult Mustajõkkõ paigan, kost Mustajõõ suuni om 69,2 km.