Kuulma järv

Kuulma järv õdagu puult kaiaq
Kuulma järv õdagu puult kaiaq
Kihlkund: Põlva kihlkund
Suurus: 6,1 ha
Pikkus: 400 m
Lakjus: 200 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 6 m
Korgus merepinnast: 67,8 m

Kuulma järv
Kon Kuulma järv Võromaal om


Kuulma järv om järv Põlva kihlkunna hummogujaon Veriora vallan. Järve suurus om 6,1 ha ja kõgõ suurõmb süvvüs 6 m. Kuulma järv om Kuulma kaitsõala pääl. Järve viirde jääs Kuulmajärve külä.

Järve perveq olõ-iq korgõq, a ommaq sõski kõvaq. Pall'o om liivast viirt. Vesi lätt sügävämbäs aigopite, põhi om kõva, sügävämbän muanõ. Kalda veeren om hulga linaleokivve. Vesi om pruunikas ja paistus kehväste läbi (1,2 m).

Viieläjäq ja -kasvoq toimõndaq

Huumustoitõlidsõn järven om kasvõ veidüq, 1973. a. löüti 7 lihti. Sõski või järven löüdäq haroldaisi ränivetikit, lammõlehelist jõõtakjast ja väikeist lõmmulehte.