Lambauja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Lambauja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.