Latsikaitsõpäiv om 1. piimäkuu pääväl tähüstedäv tähtpäiv. Taaga tahetas juhtiq tähelepanno latsi hääololõ ja õiguisilõ ni latsikaitsõ tähtsüsele. Taal pääväl tetäs ka mitmõsugutsit latsiüritüisi.

Latsõq joonistasõq luudusraa man.

Edimäst kõrda kuulutõdi latsikaitsõpäiv vällä üleilmalidsõl latsi hääolo konvõrendsil 1925. aastagal. Järekimmähe om naat taad kimmäl pääväl tähüstämä 1954. aastagast.

Välislingiq toimõndaq