Lepistüuja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Lepistüuja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.