Lipõsilla oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Räpinä

Lipõsilla oja om uja Räpinä kihlkunnan.