Lipp om riigi, rahvusõ, ütisüse, väeosa vms tunnismärk, miä om hariligult vardahe tõmmat kimmä kujo, pikkusõ-lakjusõ suhtõ ni värmegaq rõivas.

Võrokõisi lipp – valgõ katsakiräga rohilinõ lipp, miä valiti pall'odõ kavandidõ hulgast vällä 2013. aastagal peetül lipukonkursil.

Lippõ uur' veksilloloogia, liputiidüs.

Riike ja rahvidõ lipuq

toimõndaq

Riigilipp om riigi ja timä rahva võimu tunnismärk.

Rahvuslipp või märki näütüses rahvast vai rahvust, st ka riigeldäq rahvil või ollaq uma rahvuslipp. Kõgõ vanõmbas rahvuslipus peetäs Hollandi lippu.

Riikevaihõliidsi asotuisi lipuq

toimõndaq

Valitsõmisütsüisi lipuq

toimõndaq

Kaeq viil

toimõndaq
toimõndaq