Lipp

(Ümbre saadõt artiklist Lipuq)

Lipp om riigi, rahvusõ, ütisüse, väeosa vms tunnismärk, miä om hariligult vardahe tõmmat kimmä kujo, pikkusõ-lakjusõ suhtõ ni värmegaq rõivas.

Võrokõisi lipp – valgõ katsakiräga rohilinõ lipp, miä valiti pall'odõ kavandidõ hulgast vällä 2013. aastagal peetül lipukonkursil.

Lippõ uur' veksilloloogia, liputiidüs.

Riike ja rahvidõ lipuq toimõndaq

Riigilipp om riigi ja timä rahva võimu tunnismärk.

Rahvuslipp või märki näütüses rahvast vai rahvust, st ka riigeldäq rahvil või ollaq uma rahvuslipp. Kõgõ vanõmbas rahvuslipus peetäs Hollandi lippu.

Riikevaihõliidsi asotuisi lipuq toimõndaq

Valitsõmisütsüisi lipuq toimõndaq

Kaeq viil toimõndaq

Välislink toimõndaq