Luutsniku uja
Jõgi juusk Pärlijõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 10,6 km
Hääpoolidsõq harojõõq Korgõsilla uja

Luutsniku uja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää käe puult Pärlijõkkõ paigan, kost Pärlijõõ suuni om 36,1 km.