Luuvärk om luie kogo, miä and iholõ kujo ja kindmüse.

Inemise ja lõvi luuvärk

Inemise luuvärk toimõndaq

Inemise luuvärgin om 207 luud. Täüskasunul inemisel tulõvaq viil 32 hammast mano.