Mõduoja
Jõgi juusk Võhandu jõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina
Jõgikunna suurus 9,1 km²
Pikkus 5,4 km

Mõduoja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.