Maakund om valitsõmisütsüs. Eestin om maakund 1. järgo valitsõmisütsüse tüüp. Eestin om parhilla 15 maakunda.

Eesti maakunnaq

1940. aastagal oll' Eestin 11 maakunda. Maakunnaq likvideeridiq ärq Eesti NSV 1950. aastaga valitsõmisreformiga ja tettiq noidõ asõmalõ rajooniq. 1960. aastidõ valitsõmisreform jätt' perrä 15 rajuuni, miä 1990. aastidõ algusõn nimetedi ümbre maakunnõs.