Maru om tuul, miä puhk kõvva ja kipõstõ. Maruga või üten kävvü pikne ja kõva sado.

Maru Hollandin

Väega kõva maru om marupöörüs.