Mehiläne om mutuk. Mehiläseq eläseq egäl puul pääle Antarktiga. Mehiläseq sööväq nektärri ja häitsmehiiva.

Mehiläne häitsme pääl

Eestin om pall’o mehidseaido. Tarton om naid kolm.