Mudajärv

Kihlkund: Vahtsõliina kihlkund
Suurus: 0,3 ha

Mudajärv
Kon Mudajärv Võromaal om

Mudajärv om järv Vahtsõliina kihlkunnan Vahtsõliina vallan Kerigumäe järve lähkon (tuust hummogu puul). Ligidäl ommaq viil Linnasjärv, Pundsu järv ja Kõrbjärv.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq