Muhkamõtsa oja
Jõgi juusk Pärlijõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 5,1 km

Muhkamõtsa oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Pärlijõkkõ.