Muutuja vai muutuja suurus vai tundmalda om matõmaatigan sümbol, miä tähüstäs suurust, mink väärtüs om tiidmäldä vai miä või muutuq määntsegi hulga piiren.

Muutujit pruugitas näütüses võrrandidõ kirjapandmisõs. Näütüses võrrandin x + 2 = 5 om x muutuja, mink väärtüst otsitas arvõ hulgast.