Ojalepä oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Pikkus 4,7 km

Ojalepä oja om uja Urvastõ kihlkunnan.