Pähni oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ

Pähni oja om uja Rõugõ kihlkunnan.