Pühäpäiv (lühendedült ) om nädäli säitsmes (perämäne) päiv.

Nädälipääväq
Iispäiv | Tõõsõpäiv | Kolmapäiv | Neläpäiv | Riidi | Puulpäiv | Pühäpäiv