Pühalepa kihlkund om kihlkund Hiiomaal (aoluulidsõl Läänemaal).

Suurõmbaq ja tähtsämbäq kotussõq

toimõndaq

Luudus ja aolugu

toimõndaq

Tubala küllä om ijäaost jäänü üts ilmadu suur kivimüräk, Tubala rändrahn, miä om suurusõ perrä Hiiomaa kuvvõs kivi.

Perimüse perrä om kivimürägü all saivas (hiio keelen "vai", 'vagja'), miä hoit Hiiomaa saart merepõhjan kinniq, õt saar merd piten minemä ujoma nakanu-ui. Selle om Tubala külä üle kogo Hiiomaa tähtsä külä ja selle kutsutas Pühälepä kihlkunna inemiisi ehthiidlaisis. Ehthiidladsõq ommaq üts ligi 50 hiidlaisi seldsist.

Kiil ja kultuur

toimõndaq

Vanasõnno

toimõndaq
  • Parem teesele ande kui teeselt saade.

Kuulsambaq inemiseq

toimõndaq
toimõndaq


Läänemaa kihlkunnaq
Emmaste - Hanila - Karuse - Kirbla - Kullamaa - Käina - Lihula - Lääne-Nigula - Martna - Märjamaa - Noarootsi - Pühalepa - Reigi - Ridala - Varbla - Vigala - Vormsi