Paarkolmnukk

Paarkolmnukk vai võrdharonõ kolmnukk om kolmnukk, minkal om üts paar ütepikki külgi. Nuuq ütepikäq küleq ommaq paarkolmuka haroq, kolmandat külge kutsutas alossõs.

Paarkolmnukk

Maja paariq ommaq hariligult paarkolmnuka kujoga.