Paast Benedictus XVI

Paast vai Paavst vai Rooma pääpapp vai paavusk om katoligu kerigu pää.