Palomõisa oja
Jõgi juusk Võhandu jõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Räpinä
Pikkus 14 km

Palomõisa oja om uja Räpinä kihlkunnan. Tä juusk hää käe puult Võhandu jõkkõ paigan, kost Võhandu suuni jääs 57,1 km.