Parmupill

toimõndaq

Parmupill om üts vanõmbit pille maailman. Kuigiq pill om peri Aasiast, om seo saanuq rahvapillis üle terve ilma, ka Eestin. Parmupilliq ommaq tettüq metallist vai bambusõst. Pilli mängitäs pandõn pilli vehmreq hambidõ vasta ja tõmmatas sõrmõga otsõ vaihõl olõvat kiilt. Eesti parmupillitraditsioonin om tähtsä meloodia mängmine. Ülembhellest tetäs viisi kiilt suun liigutõn ja kurku valla teten ja kinniq pandõn.