Petersoni Jordan

Jordan Bernt Peterson


Peterson Dallassõn Texassõn aastagal 2018.
Sündünüq12. piimäkuu päiv 1962
Edmonton, Alberta, Kanada
Rahvuskanadalanõ
Ammõtkliiniline psükoluug, psükoloogiaprohvõsri
Allkiri

Petersoni Jordan (Jordan Bernt Peterson, sündünüq 12. piimäkuu pääväl 1962 Kanadan Alberta provintsin Edmontonin) om kanada kliiniline psükoluug, kirämiis, kultuurikriitik ja Toronto Ülikooli psükoloogia emeriitprohvõsri[1]. Tä om uurnuq sotsiaal- ja inemisepsükoloogiat. Petersoni teoreetiline tüü kaes uso ja ideoloogia psükoloogiat.

Elokäük

toimõndaq

Petersonil om uma esä puult norra juurõq[2]. Tä kasvi väikun Fairview liinan Alberta provintsin[3]. Peterson om opnu Alberta ülikoolin ja McGilli Ülikoolin riigitiidüisi ja psükoloogia magistris ja psükoloogia doktoris. Tä om olnuq Harvardi Ülikoolin psüholoogiadotsent ni ildampa ka prohvõsri[4]. 1998. aastagast om tä olnuq psükoloogiaprohvõsri Toronto Ülikoolin[5].

Petersoni uurmisalaq ommaq kliiniline psükoloogia ja sotsiaal- ni inemisepsükoloogia. Tä uur näütüses inemise ja timä vaimojovvu arõndamist ni mõõtmist[6].

Aastagal 1999 Peterson and' vällä raamadu "Tähendüse tiijuhiq" (originaal "Maps of Meaning"), kon tä selet' uskõ ni müüte psükoloogiat, pannõn kokko Jungi arkitüüpe teooria ja neuro-, edengi- ja inemisepsükoloogiaga[7]. Päält tuu pruuv' Peterson uman raamatun seletäq kõgõvõimuliisi riigikõrdo psükoloogilist põhja. Kõgõvõimuliisi riigikõrdo psükoloogia om Petersonilõ miilt müüdä, tä om eskiq uma kortina nõvvokogoliido propagandakunsti täüs pandnuq[8].

2016. aastaga sügüse nõssi Peterson rahvidõvaihõlidsõ tähelepandmisõ alaq, ku tä pand' uma YouTube kanali pääle üles videoq, kon tä kritisiir' Kanada C16 säädüst, miä ütel, et suulist hindämäärämist tohe-eiq diskriminiiri, ja noud tettüisi asõsõnno pruukmist – inglüse keelen om asõsõnnol sugu, päält miissuu (he) ja naissuu (she) om manoq mõtõld viil asõsõnno, miä näütäseq, et kõnõldas transinemisest vai kinkast, kiä taha-aiq umma suku määrädäq. Petersonist sai kipõstõ avalik inemine, kiä and pall'o intervjuusit, kon tä kritisiir postmodernismi ja poliitilist korrektsust[9]. Pall'o kaemiisi ommaq saanuq ka timä sotsiaalmeediä kanaliq.

Tä käü umist mõttist ka ümbre ilma kõnõlõman, 2022. aastaga suvõl oll' täl ülesastminõ Tal'nan[10].

Kaehuisi

toimõndaq

Peterson om kõvva kritisiirnüq "postmodernistlikke kurapoolitsit" vai "postmodernistlikku vahtsõtmarksismi", miä om timä perrä hindä ala võtnuq piä kõik akadeemilidsõq Õdagumaiõn.

  1. Alexander, Lauren ja Shafiq, Tahmeed: Controversial professor Jordan Peterson retires from tenured position at U of T.thevarsity.ca. 23.01.2022. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  2. Valuetainment (2018): Jordan Peterson - UNCENSORED. YouTube. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  3. Kelefa Sanneh: Jordan Peterson’s Gospel of Masculinity newyorker.com. 26.02.2018. Pruugit 12.07.2022 (inglüse keelen)
  4. Profiil. ResearchGate. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  5. Jordan B Peterson. ResearchGate. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  6. Jordan B Peterson ResearchGate. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  7. Thagard, Paul: Jordan Peterson's Murky Maps of Meaning Psychology Today. 12.03.2018. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  8. Thagard, Paul: Jordan Peterson's Murky Maps of Meaning Psychology Today. 12.03.2018. Pruugit 12.07.2022. (inglüse keelen)
  9. Bartlett, Tom: What's So Dangerous About Jordan Peterson? The Chronicle of Higher Education. 17.01.2018. Pruugit 12.07.2018 (inglüse keelen)
  10. Lövvä umilõ murrilõ vastussõq: Saku Suurõnhallin ast üles ilmakuulsa psükoluug Petersoni Jordan. Kroonika 01.12.2021. Pruugit 12.07.2022. (eesti keelen)