Piigli (vanõmban keelen var'okaehtus) om inemise tett peegeldäjä pind, miä om nii tasanõ, et näütäs piiglipilti. Kõgõ hariligumb piigli om tasanõ piigli, miä om pia egän elämisen ja auton olõman.

Lats kaes hinnäst piiglist

Lisas hariligõlõ piigliilõ, miä peegeldäseq pilti (valgust), um tett ka sääntsit, miä peegeldäseq hellü.

Helüpiigli East Yorkshire'in, Inglüsmaal