Pikkvibu om vibu, miä om pikk, inämbvähämb samapikk ku inemine, kiä tedä tarvitas.

Pikkvibu