Pruusa uja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Pruusa uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.