Raadsiuja
Jõgi juusk Raagsilla ujja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina
Pikkus 8,4 km

Raadsiuja vai Lindora uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Raagsilla ujja.