Rallovi oja
Jõgi juusk Lükkä ojja
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ

Rallovi oja vai Nilbõ oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a käe puult Lükkä ojja .